INTERN REGLEMENT

INTERN REGLEMENT JEUGDHUIS ASGAARDHoewel iedereen zichzelf mag zijn in ons jeugdhuis, gelden er ook regels.
Iedere bezoeker wordt geacht dit reglement te kennen en respecteren.


Kennisname van het huisreglement


Elke bezoeker en lid van het jeugdhuis wordt verondersteld dit huisreglement te kennen en de daarin vermelde punten na te leven. Niemand kan zich beroepen op het niet gekend zijn van de punten zoals vermeld in voorgaande huisreglement.

Het huisreglement geldt evenzeer op het terras en de onmiddellijke omgeving van het jeugdhuis.


Dit reglement gaat in vanaf 31/12/2016.


BINNENHUISREGLEMENT_ASGAARD (589 downloads)